Volgens de leden

In onze blog ‘Volgens de leden’ vertellen leden van de Vastgoedrapportage Twente iets over de marktontwikkelingen in Twente.

“Projectontwikkeling doe je nooit alleen. Projecten zijn vaak intens en complex, dan zijn er goede partners nodig.” Aldus Rob Gerritsjans in onze eerste blog “volgens de leden”. In de blog vertelt Rob over de marktontwikkeling in de regio Twente.

Blog volgens de leden

Elk jaar wordt er door de Stichting Vastgoedrapportage Twente onderzoek gedaan naar de cijfers rondom het Twentse Vastgoed. De stand van zaken rondom kantoren, winkelpanden, huizen en bedrijventerreinen wordt nauwkeurig bestudeerd en geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk rapport. Zo brengt de Stichting Vastgoedrapportage Twente de marktontwikkelingen in de regio Twente in kaart, maar hoe maken onze leden deze marktontwikkelingen mee? In “volgens de leden…” elke maand een stuk van een van onze leden over zijn of haar ervaringen met marktontwikkeling in de regio Twente.

Wat is marktontwikkeling?
Volgens Rob Gerritsjans, regiomanager Oost Nederland bij Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. gaat marktontwikkeling over de verschillende veranderingen in de markt. Op het moment zijn deze veranderingen positief. In de woningmarkt is er een enorme opgaande lijn zichtbaar doordat er sinds 2014 goed doorontwikkeld is. Waar in het westen weer druk op de markt dreigt te ontstaan, blijven wij in Twente nuchter. Er ontstaat een goede basis en er wordt weer met vertrouwen gekocht. Dat er in het westen meer druk op de markt ontstaat is niet gek, daar wonen meer mensen en is daardoor de druk op de markt vele malen groter.

Veranderingen in de marktontwikkeling
De meest belangrijke marktontwikkeling in het afgelopen jaar was het doorzetten van het middensegment. Waar eerst vooral start- en rijwoningen gekocht werden, zie je nu ook dat het middensegment populair is. Dit is belangrijk voor een betere algemene doorstroom in de woningmarkt. Hoe de toekomst van de vastgoedmarkt in Twente er uit gaat zien blijft moeilijk in te schatten. De regio staat onder druk vanwege de krimp, veel mensen verhuizen van de dorpen naar de steden. In de steden gaat het dan ook goed, de dorpen hebben het moeilijk.

Marktontwikkeling in Twente
De regio Twente liep een tijd achter op de ontwikkelingen, maar dit begint nu aan te trekken. Waar eerder angst regeerde op de woningmarkt, worden er nu weer huizen gekocht voordat de huidige woning is verkocht. Er wordt meer risico genomen uit angst om een woning mis te lopen. Janssen de Jong heeft deze angst ook gemerkt.

Het project Mooi Bellinck in Hengelo is voor de crisis aangekocht en ging tijdens de crisis in verkoop. Het is belangrijk om ook tijdens een crisis risico te kunnen en willen nemen. Hierdoor ontstaan mooie projecten. In Mooi Bellinck zijn, ondanks de moeilijke periode waar de woningmarkt in verkeerde, 4 kavels, 28 grondgebonden woningen en 19 speciale huur woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er 51 zorgappartementen voor Carint Reggeland gebouwd en is het openbare gebied aangelegd. Al met al een geslaagd project, ontstaan uit risico.

Factoren voor succes

Wat naast risico ook belangrijk is voor het slagen van een project is samenwerken. Projectontwikkeling doe je nooit alleen. Projecten zijn vaak intens en complex, dan zijn er goede partners nodig. Met sterke partners uit verschillende deelgebieden maak je samen een project tot een succes. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij transformaties is het aanhaken van de juiste partners belangrijk. Transformaties vinden voornamelijk binnenstedelijk plaats en zijn daarom erg belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. De kans op een succesvolle transformatie is hoger wanneer er met de juiste partners samen wordt gewerkt.

Tijdens de bijeenkomsten van de Stichting Vastgoedrapportage Twente zijn er vaak mogelijkheden om partners te ontmoeten. Door de informele sfeer is het mogelijk om kennis te maken of bij te praten met de leden. Wanneer je dan iemand nodig hebt voor een project, weet je ze te vinden.

Geïnteresseerd geraakt? Maak een connectie met Rob op LinkedIn. Ook al lid van de LinkedIngroep Vastgoedrapportage Twente?